0919 222 722

Hợp kim lưỡi cưa cắt gỗ

  • Sử dụng cho lưỡi cưa tròn và lưỡi cưa lỏng
  • Cắt gỗ và kim loại
  • Có 600 hình dạng khác nhau để tối ưu hóa quá trình hàn và tiết kiệm chi phí sản xuất
Liên hệ báo giá