0919 222 722

Hợp kim lưỡi cưa

Mẹo cưa cacbua

  • Đối với lưỡi cưa tròn và lưỡi cưa vòng
  • Đối với gia công gỗ và cưa kim loại
  • Hình học khác nhau bao gồm. 60000 series để tiết kiệm nhanh hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất
Liên hệ báo giá