0919 222 722

Mài và đắp hợp kim lưỡi cưa cũ

  • Khi lưỡi cưa của bạn bị mòn hoặc bể mẻ hợp kim sẻ dẩn đến lưỡi không còn sắc bén, khó cắt, cắt bị xơ, không đạt năng suất và chất lượng
  • Bạn đang đau đầu về chi phí mua lưỡi mới
  • Bạn thấy lãng phí khi phải vứt bỏ lưỡi cưa cũ
Liên hệ báo giá