0919 222 722

Hợp kim thanh

  • Hợp kim thanh được sử dụng rất đa dạng trong ngành gỗ. thường sử dụng để sản xuất các loại dao cắt gỗ thường, gỗ cứng, cắt dấy, gỗ ép,….
  • Có nhiều mã khác nhau để phù hợp với các loại gỗ khác nhau
Liên hệ báo giá