0919 222 722

Phôi lưỡi cưa

  • Cắt bằng máy cắt lazer với độ chính xác cao
  • Mác thép 75cr1
  • Độ phẳng rất cao
  • Cắt gỗ, nhôm, kim loại

 

Liên hệ báo giá