0919 222 722

Chíp tiện CNC

Insert thickness S:  9.14 mm
Fixing hole diameter D:  14.7 mm
Inscribed circle diameter IC:  17 mm

 

 

Liên hệ báo giá
Danh mục: