0919 222 722

PLATE SEAT – Grinding machine PL 800

TECHNICAL SPECIFICATIONS
 
Circular saw diameter: Ø 150 – 800 mm

Bore diameter: Ø 10 – 150 mm

Rake angle: -15 ° to + 30 °

Grinding wheel: Ø 200 x 32 mm

Liên hệ báo giá