0919 222 722

FLANKEN – Surface grinding machine SFP 800

TECHNICAL SPECIFICATION

Circular saw diameter: Ø 220-800 mm

Optional: from Ø 160 mm

Bore diameter: from Ø 15.88 mm

Radial clearance angle: -1 ° to + 3 °

Grinding wheels Ø 200 x 32 mm

Liên hệ báo giá